BIORA 7, PM1, 9,0L

  • Saadavus: Laos
  • Tootekood: 2546
Saadavus: Laos
Hind: 73.10 €
Hind kliendikaardiga: 69.62 €


Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv siseseintele.
Värvi on lihtne pinnale kanda ja see moodustab tasase mati pinna.

Biora 7-ga võib värvida betoon-, krohv- pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpindu.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Toode omab Soome Allergia- ja Astmaliidu heakskiitu ning on tähistatud Nordic Ecolabel ’luigega’.

page1image2035207040

TOOTEKIRJELDUS 288

17 11.12.2018

BIORA 7 MATT SEINAVÄRV

page1image2035213344page1image2035213616

TEHNILISED ANDMED KUIVAINESISALDUS LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID

(LOÜ) KULU

TIHEDUS KUIVAMISAEG +23C,

ÕHU SUHTELINE NIISKUS 50%

-tolmukuiv -ülevärvitav

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

LÄIGE VÄRVITOONID

PESUKINDLUS PAKENDID

OHUTUSTEAVE

KASUTAMINE
PINNA EELTÖÖTLUS

Ca 38 mahu%
EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l . Toote LOÜ: maks. 30 g/l.

Varem värvitud pind 10-12 m2/l
Pahtel ja puitkiudplaatpinnad 7-10 m2/l Betoon- ja krohvpinnad 4-7 m2/l
1,3 g/ml

1⁄2 h
1 h
Kuivamine aeglustub jahedates ja niisketes oludes.
Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.
Matt
Kaks alusvärvi, millest saab toonida TEKNOMIX-süsteemis kõiki sisevärvikaardi toone.
Värvipinna kulumiskindlus on mõõdukas. SFS-EN 13300-määruse järgi märghõõrdeklass 1 (ISO 11998). Kestab üle 5000 harjamise, SFS 3755.
Baasvärv 1: 0,9 L; 2,7 L; 9 L
Baasvärv 2: 0,9 L; 2,7 L; 9 L

Vt. ohutuskaarti

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

page1image1993030000

KRUNTIMINE

VÄRVIMINE

VÄRVIMISTINGIMUSED

HOOLDUS

LADUSTAMINE

Eelnevalt värvitud pinnad pestakse RENSA SUPER maalripesuvahendiga ja loputatakse hoolikalt veega.
Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.
Liim- ja lubivärvidega värvitud pinnad puhastatakse värvist täielikult. Pritspahteldatud laepinnad, mis ei ole veekindlad, soovitatakse kruntida lahustipõhise nakkekruntvärviga FUTURA 3. Pinna ebatasasused pahteldatakse sobiva SILORA-sarja tootega. Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm.
Betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis-, laastplaat-, kipsplaat- ja kiudplaatpinnad värvitakse kohe BIORA 7 seinavärviga või krunditakse BIORA 3 krunt- ja laevärviga.
Teraspinnad krunditakse FERREX AQUA roostetõrjevärviga.
Enne värvimist segada hoolikalt.
Värvi lahjendatakse vajadusel veega.
Värv kantakse pinnale rulli, pihusti või pintsliga 1-2 korda.
Sobiv airless-pihusti düüs on 0,017-
0,021“.
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistööde ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema suurem kui +5 °C ja õhu suhteline niiskus peab jääma alla 80 %. Värvimisele järgnev tuulutamine kiirendab värvi kuivamist.
Värvikile lõplik moodustumine normaaltingimustes kestab u 4 nädalat, seejärel on pind saavutanud lõpliku tugevuse. Enne seda tuleb värvipinda hooldada ettevaatlikult.
Värvipinda võib puhastada kergelt pühkides. Töövahendina kasutada tolmulappi, pehmet käsna jms. Vältima peab karedat harjamist.
Ei tohi jäätuda.

page2image1993821680

 

Stellana